• KUNDE: Norsk Lastbærer Pool
  • CASE: Booklingsystem
  • TAGS: Utvikling

NLP utvikler og administrerer retursystemer for gjenbruks lastbærerer for norsk dagligvarebransje på en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad.

Codewise AS har utviklet et webbasert system for føring av lastbærere mellom to eller flere parter. Systemet er svært enkelt og tilbakemeldinger fra NLPs kunder er at systemet er langt enklere og bedre enn tidligere utvekslingsordning. I systemet får man god saldo kontroll på lastbærere ut og inn. Den manuelle pallekvitteringen som tidligere ble brukt er nå historie i dagligvarebransjen.

Del denne casen: